Law Exam Results

Detailed Results by Year

2008
2009
2010
2011
2012

back to Summary

2008

CLAT 2008

S. No.

Name of Student

All India Rank

1

Nidisha Phillips

1

2

Sartaj K. Singh

9

3

Raghav Srivastava

10

4

Aruj Garg

19

5

Tanmay Singh

43

6

Ashwita Ambast

51

7

Ipshita Ahuja

61

8

Dhruv Gautam Bhattacharya

71

9

Aishwarya Nagpal

106

10

Wasim Iqbal

150

11

Arjun Krishna Juneja

150

12

Yashvi

183

13

Dhruv Raj Gupta

206

14

Sakshi Agarwal

206

15

Jai Sahai

223

16

Niyati Chowdhary

238

17

Kanika Gauba

254

18

Disha Bhutani

257

19

Shanta Chirrvuri

318

20

Sakshi Srivastava

340

21

Gunjan Chawla

363

22

Hansa Sinha

385

23

Arjun Shiv

442

 

SYMBIOSIS LAW SCHOOL 2008

S. No.

Name of Student

All India Rank

1

Raghav Srivastava

3

2

Dhruv Gupta

32

3

Arjun Shiv

60

4

Ipshita Ahuja

73

 

NLSU DELHI 2008

S. No.

Name of Student

All India Rank

1

Akal Arpan Singh Brar

1

2

Shanta Chirravuri

26

3

Vishwam Jindal

27

4

Vinayak Bhandari

34

5

Aruj Garg

39

6

Shivain Vadialingam

47

 

CET 2008 (Law)
PUNJAB UNIVERSITY CHANDIGARH

S. No.

Name of Student

All India Rank

1

Vishwam Jindal

3

2

Nimanniyu Sharma

4

3

Navroze Sharma

8

 

G.G.S.I.P. UNIV DELHI 2008

S. No.

Name of Student

All India Rank

1

Shivankar Sharma

5

2

Ananya Kapoor

11

3

Apoorva Thakur

15

4

Prachi Patel

17

5

Sameer Dawar

24

6

Ishita Kothary

78

7

Arjun Krishna Juneja

90

8

Gaurang Gautam

92

9

Arjun Shiv

136

10

Jai Sahai Endlaw

140

11

Trisha Singhvi

154

12

Eisha Krishan

169

13

Arush Bhandari

176

14

Vinayak Bhandari

204

15

Akshay Kapoor

230

16

Shivani Jha

253

17

Naina Pachnanda

257

18

Kanika Sagar

352

19

Hansa Sinha

421